Autor: Kamila Baraniecka-Olszewska

Ukończyła etnologię oraz studia latynoamerykanistyczne. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół antropologii religii, zwłaszcza form ekspresji religijnej. To ostatnie zaowocowało zgłębianiem tzw. performance studies oraz antropologii doświadczenia. Te dwa nurty interpretacyjne wyznaczyły nowy kierunek zainteresowań badaczki: doświadczanie przeszłości przez pryzmat rekonstrukcji historycznych. Ponadto współredaguje anglojęzyczne czasopismo „Ethnologia Polona” wydawane przez IAE PAN. Opublikowała książki: Epistemologia Rodericka M. Chisholma (1998) i Eksternalizm we współczesnej epistemologii (2002), przetłumaczyła na język polski podręcznik Rodericka M. Chisholma Teoria poznania (1994), opublikowała wiele artykułów (w języku polskim i angielskim) na temat wiedzy, prawdy, samoświadomości i sceptycyzmu. Jest członkiem m.in. Society for Skeptical Studiem oraz International Society for the Study of Skepticism.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum