Autor: Wojciech Musiał

tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w Zakładzie Teorii Polityki i Państwa w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2011 obronił pracę doktorską  „Polska transformacja w świetle teorii modernizacyjnych”, która jest podstawą prezentowanej książki. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim metodologii badań, teorii polityki oraz zmiany społecznej. Autor artykułów poświeconych społecznemu wymiarowi rewolucji cyfrowej i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz teorii modernizacji. Współpracownik zespołu badawczego „Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce”. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum