Autor: Joanna Książek

Etnolożka, antropolożka kulturowa, absolwentka toruńskiej filozofii, doktor nauk humanistycznych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. kulturowych i społecznych wymiarów migracji, w tym procesów repatriacyjnych w Polsce, Europie i na świecie. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum