Autor: Rafał Michalski

ur. 1971, dr filozofii, germanista, adiunkt w Zakładzie Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UMK w Toruniu. Zainteresowania badawcze: współczesna filozofia niemiecka, antropologia filozoficzna. Autor dwóch książek: Antropologia mimesis. Studium myśli Waltera Benjamina i Theodora W. Adorna (Toruń 2008) oraz napisanej wspólnie ze Stanisławem Czerniakiem monografii: Cielesność. Kompensacja, mimesis. Wokół instrumentarium współczesnej antropologii filozoficznej (Warszawa 2008), tłumacz dzieł filozofów niemieckich (I. Kanta, F. Nietzschego, F. Schillera).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum