Autor: Marzanna Kurzawa

absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1996 r. doktor chemii z zakresu nauk chemicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Główny obszar zainteresowań naukowych związany jest z chemią analityczną, chemią żywności, analizą farmaceutyczną oraz nowoczesnymi metodami instrumentalnymi wykorzystywanymi do analizy żywności i farmaceutyków.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum