Autor: Aleksandra Szydłowska-Czerniak

absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – 1994 r., doktor nauk chemicznych w zakresie chemii – 2000 r., doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii, specjalność chemia analityczna, chemia żywności – 2011 r. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki chemii i technologii tłuszczów jadalnych, przede wszystkim aspektów analitycznych i chemometrycznych w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów spożywczych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum