Autor: Aneta Jastrzębska

absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2000 r. doktor chemii z zakresu nauk chemicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Główny obszar zainteresowań naukowych związany jest z chemią analityczną, chemią żywności oraz nowoczesnymi metodami instrumentalnymi wykorzystywanymi do analizy żywności.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum