Autor: Sylwia Urbańska

Ukończyła socjologię w Instytucie Socjologii UW, gdzie pracuje jako adiunkt. Zajmuje się przemianami współczesnych rodzin i wzorców płci, doświadczeniem i dyskursami macierzyństwa, migracjami i zmianą społeczną, a także metodologią badań jakościowych (etnografie, metody biograficzne). Za pracę doktorską otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP (2012) oraz I nagrodę za najlepszą pracę doktorską z dziedziny pracy i polityki społecznej w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (2011). Jest współautorką książki „Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie – Metody – Zjawiska” (2010). Publikowała w czasopismach „Qualitative Socjology Reviev”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, „Dialog-Pheniben”. Jej teksty można znaleźć m.in. w: „Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka” (2014), „Pożegnanie z Matką Polką? Współczesne dyskursy i reprezentacje macierzyństwa” (2013), „Migracje Kobiet. Perspektywa wielowymiarowa” (2009).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum