Autor: Anna Cychnerska

absolwentka filologii rosyjskiej, albańskiej i chorwackiej. Od 2002 r. adiunkt w Zakładzie Języków Słowiańskich i Bałkanistyki UMK w Toruniu. Tematem jej rozprawy doktorskiej były „Grupy samogłoskowe w językach słowiańskich”. Autorka licznych artykułów z zakresu fonetyki i typologii języków słowiańskich i bałkańskich oraz współautorka dwóch podręczników do nauki języka serbskiego. Czynnie uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych Komisji Fonetyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się typologia i fonetyka języków Półwyspu Bałkańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji językowej współczesnej macedońszczyzny.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum