Autor: Joanna Falkowska

Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Katedrze Historii Myśli Pedagogicznej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Członek Towarzystwa Historii Edukacji oraz Zespołu Historii Edukacji przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Opublikowała monografię pt. Myśl wychowania narodowego w Galicji okresu autonomii : twórcy i idee, Toruń 2013. Autorka artykułów w takich czasopismach jak: „Biuletyn Historii Wychowania", „Paedagogia Christiana", „Acta Universitatis Nicolai Copernici" oraz "Przegląd Historyczno-Oświatowy". Zainteresowania badawcze to historia polskiej myśli pedagogicznej XIX i XX wieku oraz biografistyka edukacyjna.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum