Autor: Michał Moszyński

Wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce ordoliberalizmu, ekonomii instytucjonalnej i gospodarki niemieckiej. Oprócz aktywnej działalności na rzecz krzewienia wiedzy ekonomicznej jako wiceprezes toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest współzałożycielem Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz należy do Oikonomos, European Research Association. W 2015 r. wziął udział w inicjatywie powołania Forum Myśli Instytucjonalnej – interdyscyplinarnego stowarzyszenia zrzeszającego badaczy z nurtów instytucjonalnych. Od 2010 r. współredaguje kwartalnik „Oeconomia Copernicana”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum