Autor: Magda Gawinecka-Woźniak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Adiunkt w Zakładzie Historii Krajów Bałtyckich Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Stypendystka Det Kongelige Norske Utenriksdepartement (norweski MSZ) i Uniwersytetu w Oslo. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię dyplomacji, historię państw skandynawskich w XX wieku oraz stosunki dyplomatyczne między Polską a krajami skandynawskimi. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum