Autor: Maciej Potz

Magister stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego i doktor nauk politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Od 2006 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych  i Politologicznych UŁ. Jego zainteresowania naukowe obejmują politologię religii, religioznawstwa i teorię polityki. Oprócz prezentowanej monografii jest autorem artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. Legimation Mechanisms as Third-Dimension Power Practises, Disentangling Democracy, Religious Doctrine as a Factor of Stability of Politicial System). Jako stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prowadził badania dotyczące shakerów i mormonów w Stanach Zjednoczonych. Obecnie przygotowuje monografię na temat amerykańskich teokracji 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum