Autor: Dariusz Miklaszewski

Zainteresował się matematyką na zajęciach międzyszkolnego koła matematycznego prowadzonego przez profesora Leona Jeśmanowicza. Rozwijał te zainteresowania w II LO w Toruniu, w klasie o specjalności matematycznej pod opieką UMK. Oprócz profesora Jeśmanowicza zajęcia prowadzili tam m.in. państwo Maria i Zbigniew Bobińscy i pani Maria Binkowska. W 1983 roku ukończył studia na UW pracą magisterską napisaną pod kierunkiem Michała Misiurewicza. W tym samym roku podjął pracę na UMK. Promotorem jego rozprawy doktorskiej z teorii punktów stałych odwzorowań wielowartościowych, ojcem na uczelni i zarazem osobą, która dostarczyła inspiracji do habilitacji w tej dziedzinie (2006 r.), jest profesor Lech Górniewicz.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum