Autor: Dariusz Miklaszewski

Doktor habilitowany nauk matematycznych specjalizujący się w topologii algebraicznej oraz nieliniowej analizie matematycznej, zwłaszcza teorii punktów stałych, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum