Autor: Małgorzata Puchalska-Wasyl

Doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu teorii osobowości i diagnostyki osobowości. Jej badania były finansowane przez Komitet Badań Naukowych, a obecnie realizowane są przy wsparciu Narodowego Centrum Nauki. Koncentrują się wokół fenomenu wewnętrznych dialogów – jego typów i funkcji oraz uwarunkowań zachodzących tu procesów integracji i konfrontacji. Dotyczą również dialogowej natury ludzkiego myślenia i jej związków z twórczością oraz zniekształceń pamięci w kontekście zjawisk dialogowych. Autorka licznych artykułów i rozdziałów naukowych publikowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Współautorka podręcznika Metoda Konfrontacji z Sobą – 2000 (2009) oraz współredaktorka książek: Polifonia osobowości (2005), O osobowości praktycznie wszystko (2006), a także Dialog z samym sobą (2011).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum