Autor: Beata Śniecikowska

Polonistka i historyczka sztuki, adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN. Zajmuje się badaniem relacji transkulturowych i intersemiotycznych – najchętniej na gruncie szeroko rozumianego modernizmu. Szczególnie zainteresowana tym, co w sztuce słowa bezpośrednio dostępne zmysłom (audialność i wizualność literatury). Od lat tropi także związki kultury europejskiej z kulturami Dalekiego Wschodu. Autorka monografii Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918–1939 (Kraków 2005) oraz „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu (Wrocław 2008). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprezes Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum