Autor: Oktawia Ewa Braniewicz

studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezes „Sapere Aude” Koła Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego UMK, Skarbnik Koła Naukowego Prawa Komparatystycznego UMK, członkini Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego. Aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Prywatnie pasjonatka podróży i fotografii.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum