Autor: Patryk Kowalczyk

student III roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku akademickim 2013/2014 prezes Koła Naukowego Historii Państwa i Prawa oraz członek Koła Naukowego Prawa Administracyjnego działających na WPiA UMK w Toruniu. Uczestnik wielu konferencji naukowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jego zainteresowania związane są z historią prawa, prawem konstytucyjnym oraz z prawem administracyjnym, w szczególności prawem budowlanym oraz prawem ochrony zabytków.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum