Autor: Małgorzata Kowalczyk

prof. UMK. Jej zainteresowania naukowo-badawcze sytuują się w obszarze kryminologii, wiktymologii, patologii społecznych i resocjalizacji. Podejmowana w pracach naukowych problematyka obejmuje: etiologiczne i fenomenologiczne aspekty zachowań dewiacyjnych (w tym także przestępczych) nieletnich dziewcząt i kobiet, problematykę zjawiska przemocy wewnątrzrodzinnej z uwzględnieniem krzywdzenia dzieci oraz stosowania przemocy wobec kobiet w związkach, a także przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, w szczególności zabójstwa i przestępstwa seksualne oraz możliwości resocjalizacji sprawców tych czynów.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum