Autor: Maria Kola-Bezka

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu; pracownik Katedry Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; autorka i współautorka blisko 60 opracowań naukowych z zakresu: rozwoju regionalnego i lokalnego, przedsiębiorczości, innowacyjności i funduszy unijnych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum