Autor: Monika Linke-Ratuszny

jest adiunktem w Pracowni Przekładoznawstwa Katedry Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe obejmują dydaktykę przekładu, kompetencję tłumaczeniową oraz przekład tekstów specjalistycznych. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum