Autor: Rafał Gruszczyński

Ukończył filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał w 2007 roku na podstawie rozprawy Mereologiczna teoria brył. Pracuje jako adiunkt w katedrze Logiki UMK. Jest sekretarzem redakcji kwartalnika Logic and Logical Philosophy i opiekunem Koła Naukowego Logiki UMK.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum