Autor: Kinga Majchrzak-Ptak

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach pedagogika i historia. Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Instytucie Nauk Pedagogicznych UMK. Koordynatorka interdyscyplinarnych projektów edukacyjno-badawczych pt. „Studenci wobec miejsc (nie)pamięci UMK” oraz „Przywracanie pamięci miastu”, który zrealizowany został w ramach programu „Patriotyzm Jutra” i sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Redaktorka publikacji Alternatywny przewodnik po toruńskich miejscach pamięci oraz Interaktywny przewodnik po miejscach pamięci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania naukowe: pedagogika miejsca, pedagogika (miejsc) pamięci, międzypokoleniowe uczenie się, konstruowanie kompetencji społecznych, obywatelskich, interkulturowych, etnograficznych przez całe życie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum