Autor: Jakub Muchowski

Historyk, metodolog, pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na Uniwersytecie Gdańskim , Uniwersytecie Jagiellońskim i University of Wirginia. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki i Fundacji Lanckorońskich. Autor książki „Historyka Shoah” (2006). Sekretarz redakcji czasopisma „Historika. Studia Metodologiczne”. Zajmuje się historią intelektualną, teorią i metodologią historii oraz badaniami nad ludobójstwami.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum