Autor: Damian Kaja

Doktor nauk humanistycznych, absolwent MISH na UMK w Toruniu. Pisze o literaturze, filmie i komiksie. Zainteresowania naukowe: samotność w literaturze i kulturze, antropologia kultury popularnej, kultura żywego słowa. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Litteraria Copernicana”, „Polonistyce”, „Okolicach” oraz w książkach zbiorowych. Współpracownik „Zeszytów Komiksowych”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum