Autor: Sylwia Skuza

Absolwentka filologii włoskiej UAM w Poznaniu, uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa włoskiego na tym samym uniwersytecie. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Italianistyki UMK. W obrębie jej badań naukowych znajdują się semantyka,  językoznawstwo kontrastywne i etnolingwistyka. We wcześniejszych latach prowadziła badania w zakresie paremiologii i paremiografii włoskiej i polskiej.

Sylwia Skuza laureata in Lingue e Letterature straniere presso l'Università Adam Mickiewicz di Poznań, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Linguistica italiana presso la stessa Università. Lavora come ricercatrice presso la Cattedra d’Italianistica dell’ Università Niccolò Copernico di Toruń. I suoi principali interessi scientifici comprendono: la semantica, la linguistica comparativa, l’etnolinguistica, la paremiologia italiana e polacca.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum