Autor: Dariusz Piotrowski

dr, od 1999 r. pracownik Katedry Zarządzania Finansami UMK w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności takie obszary, jak: rynek kapitałowy, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne oraz islamskie. Jest autorem ponad 30 publikacji z tego zakresu. Visiting professor na uniwersytecie w Santiago de Compostela, Hiszpania (2003), oraz na uniwersytecie w Angers, Francja (2009, 2010). Prowadzi szkolenia z zakresu rynku kapitałowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy oraz dla kandydatów na radców prawnych organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum