Autor: Mariusz Jarocki

Absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz informatyki w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii pracuje od 2002 r., od 2007 r. jako asystent w Zakładzie Informacji Naukowej, od 2015 r. pełni funkcję zastępcy Dyrektora IINiB UMK. Zainteresowania naukowe autora koncentrują się wokół oprogramowania Open Source w zarządzaniu informacją, historii i rozwoju zautomatyzowanych systemów bibliotecznych, architektury informacji oraz nowych technologii informatycznych w gromadzeniu, przetwarzaniu i prezentacji informacji. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy (ISKO) oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum