Autor: Zdzisław Gordon

Dr, pracownik Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji na UMK w Toruniu. Prowadzi zajęcia na temat prawa handlowego,  gospodarczego, prawa spółek, prawa umów, handlowych, zagadnień cywilistycznych w prawie podatkowym, umów w systemie zamówień publicznych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum