Autor: Piotr Paweł Orłowski

Założyciel i prezes firmy Nova Trading (zał. w 1990 r.) oraz Nicrometal (zał. w 2000 r.), doktorant Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zaangażowany w projekty kulturalne, edukacyjne i badawcze rozwijane między Uniwersytetem Nawarry a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Organizator Dysput Nawarryjskich w Toruniu, konferencji naukowych. Założyciel Fundacji Pro Futuro Theologiae wspierającej badania naukowe z zakresu teologii. Mecenas Muzeum Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum