Autor: Piotr Paweł Orłowski

Doktor nauk teologicznych zajmujący się w pracy badawczej etyką biznesu, przywództwem w kontekście myśli św. Tomasza z Akwinu oraz historią pielgrzymowania po Camino de Santiago; współzałożyciel Fundacji Pro Futuro Theologiae i członek jej Rady; organizator wymiany naukowej między polskimi i hiszpańskimi środowiskami naukowymi (m.in. między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika a Uniwersytetem Navarry); przedsiębiorca, współwłaściciel i Prezes Zarządu Nova Trading i Nova Metale oraz udziałowiec i Przewodniczący Rady Nadzorczej Nicrometalu; organizator konferencji naukowych z zakresu tomizmu, koordynator projektów badawczych (m.in. dotyczących wolności religijnej), współtworzy Pracownię Tomizmu Biblijnego i Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Wśród licznych zajęć zawodowych i naukowych pasji badawczych pełni jeszcze jedną, najważniejszą, życiową rolę – ojca swoich sześciorga dzieci, które dają mu satysfakcję i motywację do podejmowania dalszych wyzwań.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum