Autor: Marlena Jabłońska

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek historia, specjalność archiwistyczna, oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, studia podyplomowe w zakresie komunikacji społecznej i public relations. Od 2006 r. adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych UMK, w Zakładzie Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół dwóch obszarów badawczych: dokumentacji nieaktowej – zarządzania nią i jej opracowania oraz komunikacji społecznej i public relations w archiwach. Jest pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowej konferencji „Public relations w archiwach”, autorką i współautorką kilku książek, kilkudziesięciu artykułów, recenzji i omówień publikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach branżowych. Jest redaktorem serii wydawniczej „Biblioteka Zarządcy Dokumentacji”. Prowadzi zajęcia akademickie, wykłady i ćwiczenia oraz autorskie warsztaty i szkolenia, m.in. z zakresu komunikacji społecznej oraz promocji i autoprezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji publicznych. Jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu, a prywatnie szczęśliwą mamą i żoną.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum