Autor: Edyta Adamska

Autorka jest absolwentką biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej praca magisterska z zakresu mikrobiologii dotyczyła produkcji witamin z grupy B przez bakterie epifityczne makrofitów jeziora Jeziorak. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku ochrona środowiska (UMK). Po studiach pracowała w Muzeum Przyrodniczym UMK w Toruniu. To tu narodziły się jej dwie pasje: lichenologia i fotografia. Wtedy też wzięła udział w Letniej Wyprawie Polarnej na Spitsbergen (Kaffiøyra, Ziemia Oscara II), gdzie prowadziła badania lichenologiczne. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w dziedzinie lichenologii. Zajmuje się zwłaszcza porostami występującymi na obszarach miejskich oraz wrzosowiskach na tle narastającej antropopresji. Kontynuuje też badania nad biotą porostów polarnych. W kręgu jej zainteresowań leży również lichenoindykacja oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska. Jest członkiem Sekcji Lichenologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Związku Polskich Fotografów Przyrody. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Geobotaniki i Planowania Krajobrazu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum