Autor: Arkadiusz Krawiec

Hydrogeolog, adiunkt w Katedrze Geologii i Hydrogeologii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zajmuje się tematyką wód leczniczych, mineralnych i termalnych oraz genezą wód. Prowadzi także badania związane z procesem ingresji i ascenzji wód słonych oraz prace związane z występowaniem mikroorganizmów w wodach podziemnych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum