Autor: Jerzy Lesław Ordan

Urodził się w 1934 r. w Pińsku na Polesiu. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował jako nauczyciel, bibliotekarz szkolny, kierownik literacki w Państwowym Teatrze Lalki i aktora „Baj Pomorski” w Toruniu, dziennikarz w bydgoskim tygodniku społeczno-kulturalnym „Fakty”. Był współzałożycielem i redaktorem toruńskiego miesięcznika „Przegląd Artystyczno-Literacki”, który wychodził w latach 1991-2001. Swego czasu związany z Orientacją Poetycką „Hybrydy”, Korespondencyjnym Klubem Młodych Pisarzy przy Zarządzie Głównym Związku Młodzieży Wiejskiej, toruńską grupą „Wymiary” (II), Klubem Literackim „Pomorze”. Członek dawnego Związku Literatów Polskich (w latach 1967-1983, tj. do jego rozwiązania) i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989 r.). Uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrnym medalem „Gloria Artis”. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum