Autor: Aleksandra Burkowska

jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w 2004 r. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK. Główny obszar jej zainteresowań naukowych jest związany z mikrobiologicznymi zanieczyszczeniami powietrza.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum