Autor: Maria Swiontek Brzezinska

ukończyła studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bezpośrednio po ukończeniu studiów została zatrudniona w Zakładzie Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii. Od 2006 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta. Jej zainteresowania badawcze dotyczą aktywności enzymatycznej mikroorganizmów pochodzących ze środowisk naturalnych i zanieczyszczonych. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum