Autor: Agnieszka Kalwasińska

absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. W 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk biologicznych z zakresu biologii. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK. Jej zainteresowania naukowe są związane  z badaniem ekstremofilnych bakterii bytujących w skrajnych ekosystemach pochodzenia antropogenicznego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum