Autor: Barbara Michalak-Pikulska

kierownik Katedry Arabistyki i dyrektor Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1994 uzyskała stopień doktora z literaturoznawstwa arabskiego. Obecnie jest profesorem literatury arabskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiele lat spędziła w Kuwejcie i krajach Zatoki Perskiej, czego owocem są liczne publikacje Tradition and Innovation in the Works of Layla al-‘Uthman (w języku arabskim, Bejrut 1997); Thurayya al-Baqsami. Between a Brush and a Pen (w języku arabskim, Kuwejt 1997); The Contemporary Kuwaiti Short Story in Peace Time and War 1929–1995 (Kraków 1998); An Outline of Contemporary Short Story Writings of the Arabian Peninsula. Selected Problems and Source Readings (Kraków 2000); Modern Poetry and Prose of Oman 1970–2000 (Kraków 2002); Modern Poetry and Prose of Bahrain (Kraków 2006); Authority, Privacy and Public Order in Islam (red. B. Michalak-Pikulska, A. Pikulski; Leuven – Paris – Dudley, MA 2006); Intertextuality in Modern Arabic Literature since 1967 (red. P. Starkey, B. Michalak-Pikulska, L. Deheuvels; Durham 2006 1 wyd.; Manchester 2010 2 wyd.); Modern Literature of the United Arab Emirate (Kraków 2012). Jest członkiem zarządu Union Europeenne des Arabisants et Islamisants (UEAI) oraz European Association of Modern Arabic Literature (EURAMAL).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum