Autor: Wiesław Łużyński

Kapłan diecezji toruńskiej i pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w dziedzinie katolickiej nauki społecznej. Jest autorem prac: Państwo pomocnicze. Nauczanie Jana Pawła II (Lublin 2001); Przesłanie społeczno-moralne Jana Pawła II do Polaków (Toruń 2007); Struktury pośrednie pomiędzy jednostką ludzką a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła (Toruń 2008); Wierzę w Kościół: jeden, święty, powszechny i apostolski (Toruń 2012); Globalna kwestia społeczna. Wybrane zagadnienia z perspektywy nauczania społecznego Kościoła (Toruń 2013).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum