Autor: Marcin Juś

Doktor filozofii, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w filozofii medycyny i nauki oraz bioetyce. Prowadzi zajęcia w Pracowni Pytań Granicznych UAM. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum