Autor: Piotr Birecki

adiunkt w Zakładzie Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, opiekun Koła Naukowego Studentów Muzealnictwa i Konserwatorstwa. Laureat nagród zbiorowych w ogólnopolskim konkursie na wydarzenie muzealne roku, I Nagrody w Konkursie im. dr Katarzyny Cieślak w Gdańsku dla młodych badaczy sztuki Pomorza, Nagrody Rektora UMK IV stopnia za działalność naukową i administracyjną. Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek m.in. toruńskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Towarzystwa Przyjaciół Chełmży. Współpracuje z licznymi instytucjami społecznymi. W kręgu jego zainteresowań znajduje się sztuka Prus Królewskich i Prus Zachodnich oraz sztuka protestancka XIX w. Jest autorem blisko 90 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum