Autor: Andrzej Borodo

Jest nauczycielem akademickim, kierownikiem Katedry Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor ponad 200 prac z zakresu prawa budżetowego, finansów samorządu terytorialnego, prawa podatkowego, prawa bankowego. Redaktor naczelny kwartalnika „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” wydawanego od 2013 r. w UMK w Toruniu. W latach 1993–1994 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Gdańsku. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum