Autor: Tomasz Huzarek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii oraz dr teologii w zakresie teologii moralnej, wieloletni duszpasterz akademicki w domach akademickich na KUL Jana Pawła II w Lublinie. Obecnie pracuje w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej oraz jest adiunktem w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Jego zainteresowania – oczywiście poza filozofią i teologią - to piesze i rowerowe pielgrzymki (m.in. do Częstochowy, Santiago de Compostela, Rzymu), zimowe kąpiele, teatr.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum