Autor: Anna Pluskota

Dr nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia magisterskie: socjologia, studia doktoranckie: pedagogika), pracownik Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych w Instytucie Socjologii UMK.  Jej podstawowe zainteresowania naukowe obejmują badania relacji między koncepcją całożyciowego uczenia się, modelami inkluzji społecznej i strategiami ich implementacji do praktyki społecznej na obszarach wiejskich. W swojej pracy łączy wątki socjologiczne z pedagogicznymi (andragogika) wiążąc je z propozycjami psychologii wspólnotowej (community psychology) i psychologii pozytywnej.  Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych (kierownik realizacji badań w Polsce) podejmujących problematykę znaczenia i wpływu koncepcji i praktyki całożyciowego uczenia się na integrację społeczną oraz zagadnienie  wielofunkcyjności rolnictwa i terenów wiejskich w Europie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum