Autor: Anna Mach

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, psycholożka i psychoterapeutka, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Jej rozprawa doktorska poświęcona tematyce postpamięci została wyróżniona w konkursie im. Majera Bałabana na najlepszą pracę doktorską o Żydach i Izraelu (2014) oraz w konkursie im. Inki Brodzkiej-Wad na najlepszą pracę doktorską z dziedziny humanistyki poświęconą współczesności (2015). Współredaktorka (wraz z Leną Magnone) książki „Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne” (Warszawa 2009). Publikowała w monografiach zbiorowych  i czasopismach, między innymi w „Dekadzie Literackiej”, „Nigdy Więcej” „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ricie Baum”, „Roczniku Komparatystycznym” czy „Zagładzie Żydów”. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum