Autor: Józef Piórczyński

Studiował filozofię i psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, pracował na Uniwersytecie Łódzkim. Jest badaczem niemieckiej myśli filozoficznej i filozoficzno-religijnej. Pierwsze dwie jego prace dotyczą nauki największego mistyka świata Jakuba Bohmego (Absolut, człowiek, świat, Warszawa 1991) oraz nauki Eckharta (Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia, Wrocław 1997), który wywarł i ciągle wywiera wpływ na dzieje filozofii, religii i duchowości nie tylko niemieckiej. Filozofia wolności Schellinga, której poświęcona jest następna rozprawa  (Wolność człowieka i Bóg, Warszawa 1999), wyrasta w swoim podstawowym projekcie z naui Bohmego o naturze i złu. Dasze rozprawy, ja ta ostatnia książka, mieszczą się w ramach filozofii niemieckiej drugiej plowy XVIII i początku XIX wieku: Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej skończoności Fryderyka Jacobiego (Wrocław 2006), Spór o rzecz boskie między Jacobim a Schellingiem (Łódź 2012) oraz prezentowana praca o sporze o spinozyzm.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum