Autor: Małgorzata Skibińska

dr, pracownik  Katedry Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych na UMK w Toruniu. Prowadzi zajęcia m.in. na temat technologii informacyjnych oraz warsztatu pracy studenta.  Interesuje się wykorzystaniem rozwiązań wirtualnych w dydaktyce. Autorka m.in.: Inicjatywy na rzecz popularyzacji technologii informacyjnej w Polsce (2002), Rola oprogramowania open source w kształceniu umiejętności informacyjnych uczniów (2006), Web 2.0 – nowy model nauczania-uczenia się? (2009), Wiki jako przykład zbiorowej edycji informacji w sieci komputerowej (2009). Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum