Autor: Dorota Krupa

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji UMK. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Redaktor prowadząca czasopisma naukowego „Copernican Journal of Finance & Accounting”, egzaminator Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, członek stowarzyszeń i towarzystw naukowych. Prowadziła wykłady na uniwersytetach zagranicznych, brała aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Autorka i współautorka wielu publikacji związanych z różnorodnymi zagadnieniami z zakresu rynku finansowego, przede wszystkim funduszy inwestycyjnych, oszczędności gospodarstw domowych, inwestowania społecznie odpowiedzialnego oraz współczesnych trendów na rynku usług finansowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum