Autor: Jarosław Porazinski

Dr.hab., prof. w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK oraz członek TNT; interesuje się zwłaszcza problematyką ustroju Rzeczpospolitej  w XVII i XVIII w. oraz czasami saskimi. Wśród jego najważniejszych publikacji można wymienić następujące tytuły:  Sejm Lubelski w 1703 roku i jego miejsce w konfliktach wewnętrznych na początku XVIII wieku oraz Epiphania poloniae. Orientacje i postawy polityczne szlachty polskiej w dobie wielkiej wojny północnej (1702 - 1710). Jedną z najnowszych propozycji autora jest książka Staropolska kultura śmiechu. Ludzie – teksty – konteksty.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum