Autor: Tomasz Szymon Markiewka

doktor nauk humanistycznych, absolwent filologii polskiej oraz filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się teorią interpretacji, a także współczesną filozofią kultury oraz polityki. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Przeglądzie Humanistycznym” i „Diametrosie”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum